Vår integritetspolicy

Sekretesspolicy för Crystal of Sweden

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast i april 2018

I den här policyn beskrivs de informationstyper vi kan samla in och lagra, hur den informationen används och med vilka informationen delas. Här anges även hur du kan kontakta oss om du har frågor eller funderingar om den här informationen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i denna sekretesspolicy. Genom att fortsätta använda våra produkter och webbplatser som omfattas av denna sekretesspolicy samtycker du till alla ändringar vi emellanåt gör av denna sekretesspolicy.

1. Information vi samlar in

Vilken personlig information samlar Crystal of Sweden in, och var kommer den här informationen från?

Crystal of Sweden kan samla in information om dig på flera olika sätt. Var försiktig när du skickar in information till oss, särskilt när du fyller i fritextfält eller överför innehåll, dokument och annat material. Några av våra tjänster är automatiserade och vi kanske inte upptäcker om du oavsiktligen skickat in felaktiga eller känsliga uppgifter.

 • Information som du skickar till oss
  När du interagerar med Crystal of Sweden kan vi be dig att ge oss information om dig själv. Till exempel:

  • För några av våra tjänster krävs att du skapar ett konto. När du skapar konton kan vi be dig om diverse information, till exempel namn, födelsedatum, plats, kontaktinformation, tillämpliga enhets-ID för de enheter du använder för åtkomst och hämtning av vissa appar och tjänster, intressen, konto- och marknadsföringsinställningar samt din aktuella mobiloperatör.
  • När du kontaktar vår kundtjänst för hjälp (via alla kommunikationsformer, inklusive skriftligen eller via våra webbplatser, supportforum, telefon, e-post, SMS, eller på våra kanaler på sociala medier) kan vi lagra information, inklusive ditt namn, produkten eller produkterna du köpt, skälet till att du kontaktar oss och råden vi ger dig, så att vi kan följa upp lösningen på eventuella kundtjänstproblem och för utbildningssyften för kundtjänst.
  • När du besöker oss på en allmän tillställning, exempelvis en branschmässa eller en utställning eller om du deltar i någon av våra undersökningar, tävlingar eller utlottningar kan vi be dig om information som ditt visitkort, ditt namn, din kontaktinformation, dina intressen och dina önskemål om marknadsföring.
  • När du använder våra plattformar kan vi ta emot innehåll du väljer att överföra, som produktrecensioner, kommentarer, foton, 3D-filer och foruminlägg, eller uppgifter om dina intressen och önskemål som du väljer att berätta om för oss när du exempelvis väljer vilka tjänster du vill kunna använda.
 • Information vi samlar in från andra källor
  Vi kan även samla in information från offentliga källor och tredje parter, inklusive följande:

  • När du gör ett köp hos oss kan vi göra kredit- och ekonomikontroller för att säkerställa att betalningen är korrekt och att du har en godtagbar kreditvärdighet.

2. Så här använder Crystal of Sweden den information som du tillhandahåller eller som Crystal of Sweden samlar in

Hur använder Crystal of Sweden din personliga information

 • Allmänt
  Crystal of Sweden kan använda informationen som samlas in i följande syften:

  • tillhandahålla dig en produkt eller tjänst som du har begärt, leverera ditt köp till dig eller säkerställa att du drar fördel av ett relevant specialerbjudande eller en relevant kampanj (och uppfyller dess krav i enlighet med andra avtal med dig);
  • förebygga eller utreda bedrägerier, till exempel genom att använda enhetsinformation som enhets-ID:n för att säkerställa att kuponger eller rabatter i samband med kampanjer inte används bedrägligt eller kontrollera att en betalning inte är bedräglig;
  • skapa och hantera kunddatabaser över användarna, som innehåller grundläggande kontoinformation (som namn, födelsedatum, adress och kontaktuppgifter), tillämpliga enhets-ID:n (för enheter du använder för åtkomst till och hämtning av vissa appar och tjänster), relaterad information om användning av produkter eller tjänster samt kundinställningar som du tillhandahåller då och då. Som en del av vårt pågående arbete med att hantera kundrelationer kan vi slå samman flera databaser till en eller i övrigt koppla samman olika databaser för att hantera dina konton effektivare;
  • be dig om din åsikt om produkter och tjänster från Crystal of Sweden samt genomföra produktenkäter;
  • utföra och behandla dina sökningar och begäranden om information när du kontaktar oss om våra produkter;
  • genomföra utlottningar, tävlingar och andra kampanjerbjudanden;
 • Kassatjänster
  När du använder våra onlinebutiker, kommer information om alla produkter du vill köpa och din e-postadress att samlas in när du fyller i kassaformuläret. Om du inte slutför köpet kan vi eller någon av våra auktoriserade leveranspartner kontakta dig med hjälp av de här uppgifterna och erbjuda våra tjänster (exempelvis om du upplevde tekniska problem som hindrade dig från att slutföra köpet).
 • Marknadsföringskommunikation
  Crystal of Sweden kan använda din information till att förse dig med uppdateringar om produkter och tjänster, nyhetsbrev och annan kommunikation om befintliga och/eller nya produkter och tjänster via post, e-post, telefon, meddelanden i enheten och/eller SMS om du har gett ditt godkännande eller om vi i övrigt får göra detta enligt gällande lag. Mer information finns i avsnitt 4 i Marknadsföringskommunikation nedan.
 • Personligt och riktat innehåll, rekommendationer och reklam
  Crystal of Sweden kan använda informationen som samlas in och/eller annan information om dig som delas med oss (till exempel från företag i Sony-koncernen vars produkter, appar och tjänster du också använder) till att personanpassa butiker, tjänster, rekommendationer och reklam.
 • Statistik och undersökningar
  Crystal of Sweden kan använda din information till att skapa profiler för användargrupper eller segmentsdata och i övrigt skapa anonym och sammanställd statistik om hur våra webbplatser, produkter, tjänster och lojalitetsprogram används, och den informationen kan vi dela med tredje parter eller allmänheten.
 • Förbättringar av produkter och tjänster
  Crystal of Sweden kan använda din information till att utveckla och förbättra nya och befintliga produkter och ta fram nya erbjudanden, rekommendationer, reklam och annan kommunikation, samt lära sig mer om kundernas shoppingvanor i allmänhet.
 • Publicera dina recensioner, kommentarer och innehåll
  I de fall du har överfört produktrecensioner, kommentarer eller innehåll till våra webbplatser och gjort dem synliga för allmänheten, kan Crystal of Sweden länka till, publicera eller visa upp det här materialet överallt, bland annat i vår egen reklam.
 • Forum
  Varje gång du skapar eller svarar på ett inlägg eller en diskussion på ett forum på en Crystal of Sweden -webbplats kan vi, utöver att tillhandahålla forumtjänsten, lagra forumnamnet samt tid och datum för ditt inlägg eller din diskussion tillsammans med dina kontouppgifter. Vi gör det för att förstå forumens ”typiska användare” bättre och för att ta fram eller skräddarsy marknadsföringskommunikation så att den återspeglar din aktivitet på forumet. Vi använder inte innehållet i dina inlägg eller trådar på forumen i syfte att skicka marknadsföringskommunikation.

3. Delning av information om dig

Hur delas information om dig inom Crystal of Sweden och med tredje parter?

 • Informationsdelning av Crystal of Sweden
  Rent allmänt delar inte Crystal of Sweden information om dig till tredje parter utan ditt godkännande. Men det finns undantag:

  • Sony mobile
   Om du väljer att köpa produkter från Crystal of Sweden kan din köpinformation delas av Sony Mobile. Din köpinformation kan kombineras med, till exempel information om andra köp som du gjort.
  • Våra tjänsteleverantörer
   Vi kan anlita andra tredjepartsleverantörer av tjänster att utföra vissa databehandlingstjänster för vår räkning (i egenskap av våra auktoriserade databehandlare). Exempel på auktoriserade databehandlare kan vara fakturerings- och leveranspartner eller dataanalytiker som behandlar information för vår räkning i de syften som anges ovan. Vi kan till exempel använda tjänster från tredjeparter för att personanpassa innehåll, leverera beställningar, leverera paket, skicka post och e-post, skicka SMS, tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla kreditkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster för bedrägerikontroll och ge kundtjänst.
  • Nyhetsbrev från tredje part
   Om du beställer eller godkänner att ta emot information eller nyhetsbrev från en av våra affärspartner kan vi tillhandahålla den tredje parten dina uppgifter så att de kan kontakta dig eller svara på din förfrågan.
  • Juridiska och affärsmässiga skäl
   Vi kan använda och/eller dela information om dig med följande tredje parter:
   (i) till myndigheter och brottsbekämpande organ för att förhindra bedrägerier, följa gällande lagar, förordningar och domstolsbeslut och för att uppfylla giltiga lagliga förfrågningar om information från sådana organ;
   (ii) till tredje parter (inklusive professionella rådgivare) för att hävda eller skydda de juridiska rättigheterna eller villkoren för en produkt eller -tjänst; eller
   (iii) till en tredjepartsköpare eller -säljare och dess och våra professionella rådgivare i samband med en företagshändelse som en sammanslagning, ett förvärv eller obestånd.

4. Marknadsföringskommunikation

Hur använder Crystal of Sweden din personliga information för att skicka marknadsföringskommunikation till dig, och hur kan du ändra dina inställningar för marknadsföring?

När du tillhandahåller oss din kontaktinformation, till exempel när du köper en produkt, kontaktar kundtjänst eller skapar ett konto för en av våra tjänster, kan du få möjlighet att anmäla dig (eller i vissa fall då gällande lagar medger, avanmäla dig) för att ta emot olika nyhetsbrev och annan kommunikation hos Crystal of Sweden. Sådan kommunikation kan bland annat innehålla information om de senaste produkterna och tjänsterna från Crystal of Sweden, bland annat specialerbjudanden som kan vara intressanta för dig.

5. Säkerhet för din personliga information

Hur skyddar Crystal of Sweden din personliga information, och vad kan du göra för att skydda dig själv?

 • Det här gör vi för att skydda din information
  Även om Crystal of Sweden inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa kan du vara säker på att Crystal of Sweden gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter och förebygga obehörig åtkomst, genom användning av lämplig teknik och interna rutiner.
  Vi vidtar flera åtgärder för att skydda din information från otillåten åtkomst, användning eller ändring samt olaglig förstörelse, inklusive (där så är tillämpligt):

  • användning av SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) vid hämtning eller överföring av känslig information, exempelvis kreditkortuppgifter (SSL-krypteringen har utformats för att göra data oläsliga för alla utom oss);
  • begränsning av åtkomst till informationen vi samlar in om dig (till exempel har endast den personal som behöver din information för att utföra affärsaktiviteter åtkomst till den)
  • utplacering av fysiska, elektroniska och procedurmässiga skydd i enlighet med branschstandarder.
  • Känslig data tex. ansiktsskanningar sparas max 30dagar

6. Åtkomst till din information och dina rättigheter

Hur får du tillgång till din personliga information och vilka rättigheter har du?

Om du vill ha en kopia på den personliga information som vi har lagrad om dig i våra kunddatabaser kan du kontakta oss. Du kan behöva bevisa din identitet så att vi vet att det är du som gör begäran. Vi förbehåller oss rättigheten att, där gällande lag så medger, ta ut en avgift (underkastat eventuella tillämpliga lagstadgade avgiftstak) för att visa dig de personuppgifter om dig som vi har.

Det här gäller utöver dina juridiska rättigheter, inklusive rättigheten att få åtkomst till en kopia av din personliga information, rättigheten att begära borttagning eller uppdatering av felaktiga personuppgifter och rättigheten att i vissa fall motsätta sig att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi sparar bara dina personuppgifter under så lång tid som det rimligen behövs för de olika syften som anges i avsnitt 2 ovan eller för att i övrigt följa tillämpliga lagar och regler om obligatoriskt sparande av vissa typer av information om våra kunder och/eller kommersiella transaktioner med dem. Om vi inte längre skulle behöva de personuppgifter som vi innehar för något av de syften som beskrivs i avsnitt 2 ovan, ”Så här använder Crystal of Sweden den information som du tillhandahåller eller som Crystal of Sweden samlar in”, åtar vi oss att vidta rimliga åtgärder för att helt och hållet radera eller anonymisera personuppgifterna inom en rimlig tid.

7. Kontakt

Crystal of Sweden

Box 30023

200 Vintrie, Sweden

Mail: staff@crystalsweden.com